Senmo – Vay siêu tốc lên đến 10.000.000 VND

Senmo – Vay siêu tốc lên đến 10.000.000 VND
Ảnh chụp màn hình của trang web:https://senmo.vn, tác giả của trang web:Công Ty TNHH Gofingo Việt Nam, ảnh chụp màn hình được sử dụng thay cho giấy phép hợp pháp.

Senmo

  • Hạn mức: từ 500.000 – 10.000.000 VND
  • Thời hạn vay: 7 - 30 ngày
  • Duyệt vay trong vòng: 5 phút

Thêm thông tin Quảng cáo

Senmo Nhận xét

Tổng quan nhanh

  • Hạn mức: từ 500.000 – 10.000.000 VND
  • Thời hạn vay: 7 - 30 ngày

Senmo bảng trả nợ

Số tiền vay Phí Tổng số tiền phải trả Thời hạn vay
500.000 VND 64.750 VND 564.750 VND 7 ngày
1.000.000 VND 129.500 VND 1.129.500 VND 7 ngày
10.000.000 VND 5.550.000 VND 15.550.000 VND 30 ngày
Senmo máy tính Quảng cáo

Một ví dụ tượng trưng

Số tiền vay: 500.000 VND. Phí 64.750 VND. Tổng số tiền bạn phải trả 564.750 VND. Thời hạn vay 7 ngày.

Senmo kinh nghiệm và thảo luận

Senmo kinh nghiệm

Hãy kể cho chúng tôi nghe về kinh nghiệm của bạn với Senmo tại địa chỉ email info@chovayhapdan.com và chúng tôi sẽ đưa nó vào cuộc thảo luận của chúng tôi mà không công bố danh tính.


Senmo có phải lừa đảo không?

Không. Sản phẩm hoàn toàn tốt và không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì bị ẩn. Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thực sự cung cấp các khoản vay này.

LÊ THỊ PHƯƠNG CHI LÊ THỊ PHƯƠNG CHI(LinkedIn)
Tôi là một copywriter tự do trong lĩnh vực tài chính và cũng là một dịch giả chuyên về lĩnh vực tài chính, Tiền điện tử và Công nghệ. Mas thông tin...